Legea 7 - Durata partidei

Reprizele de joc

Meciul va avea două reprize de 45 de minute fiecare, afară de cazul când s-a convenit o altă durată de comun acord între arbitru şi cele două echipe participante. Orice acord referitor la modificare duratei unui joc (de exemplu reducerea fiecărei reprize la 40 de minute din cauza luminii insuficiente) trebuie să intervină în mod obligatoriu înainte de începerea jocului şi să fie în conformitate cu regulamentul competiţiei.

Pauza dintre reprize

Jucătorii au dreptul la o pauză între cele două reprize.

Pauza dintre reprize nu trebuie să depăşească 15 minute.

Regulamentul fiecărei competiţii trebuie să precizeze clar durata pauzei dintre cele două reprize.

Durata pauzei dintre cele două reprize nu poate fi modificată decât cu acordul arbitrului.

Adăugarea timpului pierdut

Fiecare repriză trebuie prelungită pentru a se recupera tot timpul pierdut din cauza:

- înlocuirilor de jucători;

- examinării jucătorilor accidentaţi;

- transportării jucătorilor accidentaţi în afara terenului de joc;

- acţiuni pentru pierderea deliberată de timp;

- orice altă cauză.

Durata pentru adăugarea timpului pierdut cu întreruperile de joc este la latitudinea arbitrului.

Lovitura de pedeapsă

Durata fiecărei reprize va fi prelungită pentru a se permite executarea sau repetarea unei lovituri de pedeapsă.

Oprirea definitivă a jocului

Un joc oprit definitiv înainte de expirarea timpului regulamentar trebuie să fie rejucat, cu excepţia situaţiilor în care regulamentul competiţiei respective prevede dispoziţii contrare.