___

Legea 6 - Arbitri asistenţi

Îndatoriri

Vor fi delegaţi doi arbitri asistenţi. Sub rezerva deciziei contrară a arbitrului căruia ii revine puterea discreţionară, ei au obligaţia de a semnaliza:

- atunci când mingea a ieşit în întregime de pe terenul de joc;

- cărei echipe îi revine aruncarea de la margine, sau dacă se acordă lovitură de poartă sau de colţ;

- atunci când un jucător trebuie să fie sancţionat pentru că se află în poziţie de offside;

- atunci când se solicită o înlocuire de jucători;

- atunci când un comportament nesportiv sau orice alt incident se produce în afara câmpului vizual al arbitrului;

- atunci când se comit greşeli în timp ce arbitri asistenţi se află mai aproape de acestea decât arbitrul;

- atunci când, la loviturile de pedeapsă, portarul avansează înainte ca mingea să fie lovită şi dacă mingea a depăşit lina porţii;

Asistenţa

Arbitri asistenţi vor ajuta de asemenea arbitrul la aplicarea Legilor jocului.

În cazuri deosebite ei pot intra pe terenul de joc pentru a se asigura că distanţa de 9,15 m este respectată.

În caz de amestec nejustificat sau de comportare necorespunzătoare a unui arbitru asistent, arbitrul va renunţa la serviciile sale şi va întocmi un raport către autoritatea competentă.