Legea 5 - Arbitrul

Autoritatea arbitrului

Fiecare joc se dispută sub controlul unui arbitru care dispune de întreaga autoritate necesară pentru a veghea la aplicarea Legilor jocului în cadrul jocului pe care a fost numit să-l conducă.

Competenţe şi obligaţii

Arbitrul trebuie:

- să asigure aplicarea Legilor jocului;

- să asigure controlul jocului în colaborare cu arbitri asistenţi şi, dacă este cazul cu al patrulea oficial;

- să se asigure că fiecare minge folosită corespunde cerinţelor Legii 2;

- să se asigure că echipamentul jucătorilor corespunde Legii 4;

- să asigure funcţia de cronometror şi să întocmească un raport asupra jocului;

- să oprească jocul temporar, să-l suspende sau să-l oprească definitiv dacă după părerea sa se încalcă Legile jocului;

- să oprească jocul temporar, să-l suspende sau să-l oprească definitiv din cauza unor evenimente neprevăzute, indiferent de natura lor;

- să oprească jocul, dacă, după părerea sa, un jucător este accidentat grav şi să dispună transportarea acestuia în afara terenului de joc;

- să lase jocul să continue până când mingea nu va mai fi în joc, dacă după părerea sa un jucător este accidentat uşor;

- să ia măsuri ca orice jucător care are o plagă ce sângerează să părăsească terenul de joc. Jucătorul nu poate reveni pe terenul de joc decât cu permisiunea arbitrului după ce acesta a constatat că sângerarea s-a oprit;

- să lase jocul să continue atunci când echipa împotriva căreia s-a comis o abatere poate să obţină un avantaj şi să sancţioneze comisă iniţial dacă avantajul iniţial nu s-a realizat;

- să sancţioneze greşeala cea mai gravă atunci când un jucător comite simultan mai multe greşeli;

- să ia măsuri disciplinare împotriva oricărui jucător care a comis o abatere sancţionabilă cu avertizare sau eliminare. Arbitrul nu e obligat să intervină imediat, dar trebuie să o facă la prima oprire a jocului;

- să ia măsuri împotriva oficialilor echipei care, după părerea sa, nu au un comportament responsabil şi să-i elimine de pe teren sau din imediata apropiere a acestuia;

- să intervină la semnalizarea arbitrilor asistenţi în privinţa incidentelor pe care nu le-a putut constata personal;

- să ia măsuri ca nici o persoană neautorizată să nu intre pe terenul de joc;

- să dea semnalul de reluare a jocului după o întrerupere a acestuia;

- să trimită autorităţilor competente un raport care să cuprindă informaţiile cu privire la orice măsură disciplinară luată împotriva jucătorilor şi /sau oficialilor, precum şi alte incidente petrecute înainte, în timpul sau după joc.

Deciziile arbitrului

Deciziile arbitrului asupra faptelor în legătură cu jocul sunt definitive.

Arbitrul îşi poate schimba o decizie care , după părerea sa sau ca urmare a unei consultări cu un arbitru asistent, îşi dă seama că nu este corectă, cu condiţia ca jocul să nu se fi reluat sau să se fi terminat.

Decizii ale International F.A. Board

Decizia 1

Arbitrul (sau după caz, un arbitru asistent ori al patrulea oficial) nu pot fi făcuţi răspunzători:

- pentru nici o accidentare a unui jucător, oficial sau spectator;

- pentru nici o pagubă materială;

- pentru nici un prejudiciu cauzat unei persoane publice, unui club, unei companii, unei asociaţii sau oricărui alt organism şi care poate fi atribuit unei decizii luate în conformitate cu Legile Jocului sau procedurilor normale, cerute pentru organizarea, disputarea sau conducerea unui joc.

Aceasta poate să se refere la:

-decizia de a permite sau interzice desfăşurarea unui joc din cauza stării terenului şi a anexelor sale sau din cauza condiţiilor meteorologice;

- decizia de a opri jocul definitiv pentru orice alt motiv;

- orice decizie cu privire la starea echipamentelor şi a accesorilor folosite în timpul jocului, inclusiv stâlpii porţilor, barele transversale, steagurile de la colţ şi mingea;

- decizia de a opri sau nu jocul din cauza intervenţiei spectatorilor sau a oricărei alte probleme apărută în spaţiul rezervat spectatorilor;

- decizia de a întrerupe sau nu jocul ca să permită transportul unui jucător în afara terenului de joc pentru a primi îngrijiri;

- decizia de a cere cu insistenţă transportarea unui jucător accidentat în afara terenului de joc pentru a primi îngrijiri;

- decizia de a permite sau de a interzice unui jucător să poarte anumite accesorii sau echipamente;

- decizia (în măsura în care face parte din atribuţiile sale) de a permite sau de a interzice oricărei persoane (inclusiv oficialilor echipelor sau ai stadionului, organelor de ordine, fotografilor sau altor reprezentanţi mass-media) să stea în apropierea terenului de joc.

Decizia 2

La turneele şi competiţiile pentru care este desemnat un al patrulea oficial, rolul şi obligaţiile acestuia trebuie să fie în conformitate cu directivele aprobate de International F.A. Board.

Decizia 3

Faptele în legătură cu jocul includ şi decizia după care un gol a fost înscris sau nu precum şi rezultatul jocului.