Legea 3 - Numărul Jucătorilor

Jucătorii

Orice joc se dispută între două echipe compuse fiecare din cel mult 11 jucători, din care unul va fi portar.

Nici un joc nus e poate desfăşura dacă una dintre echipe are mai puţin de 7 jucători.

Competiţii oficiale

În orice joc disputat în cadrul competiţilor oficiale organizate de F.I.F.A. , sau competiţii organizate de confederaţii sau asociaţiile membre, este permis să se efectueze cel mult 3 înlocuiri de jucători.

Regulamentul competiţiei trebuie să precizeze numărul de înlocuitori între cel puţin 3 şi cel mult 7.

Alte jocuri

La jocurile dintre echipe naţionale "A", se pot efectua cel mult 6 înlocuiri.

La oricare alte jocuri, se poate folosi un număr mai mare de înlocuitori dacă:

- echipele respective se înţeleg asupra numărului maxim de înlocuiri permise;

- arbitrul a fost informat înainte de începutul jocului;

În toate jocurile

La fiecare joc, numele înlocuitorilor trebuie să fie comunicate arbitrului înainte de începutul jocului. Un înlocuitor nedesemnat ca atare nu va putea să participe la joc.

Procedura de înlocuire

La înlocuirea unui jucător cu un înlocuitor trebuie să fie repectată următoarea procedură:

- arbitrul va fi informat în prealabil de fiecare înlocuire avută în vedere;

- înlocuitorul nu va intra pe terenul de joc decât după ieşirea jucătorului pe care trebuie să-l înlocuiască şi dupa ce a primit un semn de încuviinţare din partea arbitrului;

- înlocuitorul va intra pe terenul de joc numai pe la linia mediană şi atunci când jocul este oprit;

- procedura de înlocuire se termină în momentul când înlocuitorul intră pe terenul de joc;

- din acel moment înlocuitorul devine jucător, iar jucătorul care a fost înlocuit încetează să mai fie jucător;

- un jucător care a fost înlocuit nu mai poate să participe la joc;

- orice înlocuitor este supus autorităţii şi deciziilor arbitrului, indiferent dacă a fost numit sau nu să joace.

Înlocuirea portarului

Oricare din jucătorii de câmp poate să înlocuiască portarul cu condiţia ca:

- arbitrul să fie informat în prelabil;

- înlocuirea să fie făcută în timpul unei opriri a jocului.

Abateri / Sancţiuni

Dacă un înlocuitor intră pe terenul de joc fără permisiunea arbitrului:

- jocul va fi oprit;

- înlocuitorul respectiv va fi avertizat (cartonaş galben) şi trebuie să părăsească terenul de joc;

- jocul se va relua cu o lovitură liberă indirectă de pe locul unde se afla mingea în momentul opririi jocului.

Dacă un jucător înlocuieşte portarul fără ca arbitrul să fi fost informat în prealabil:

- jocul va continua;

- jucătorul respectiv şi portarul vor fi averizaţi ( cartonaş galben) atunci când mingea nu va mai fi în joc.

Pentru orice altă abatere de la această Lege:

- jucătorii respectivi vor fi avertizaţi.

Reluarea jocului

Dacă jocul a fost oprit de arbitru pentru a da un avertisment:

- jocul se va relua cu o lovitură liberă indirectă executată de un jucător al echipei adverse de pe locul în care se afla mingea în momentul opririi jocului.