Legea 2 - Mingea

Descriere şi dimensiuni

Mingea:

- va fi de formă sferică;

- va fi confecţionată din piele sau din alt material corespunzător;

- va avea o circumferinţă de cel puţin 68 cm şi cel mult 70 cm;

- va avea o greutate de cel puţin 410 g şi cel mult 450 g la începutul jocului;

- va avea o presiune între 0,6 şi 1,1 atmosfere (600 - 1100 g/cm³ ).

Înlocuirea mingii neregulamentare

Dacă mingea se sparge sau se deteriorează în timpul desfăşurării jocului:

- jocul va fi oprit;

- jocul se va relua, cu o altă minge, printr-o minge de arbitru de pe locul în care se afla prima minge în momentul când s-a deteriorat.

Dacă mingea se sparge sau se deteriorează atunci când nu este în joc, înainte de executarea unei lovituri de începere, a loviturii de la poartă, a loviturii de la colţ, a unei lovitrui libere, a loviturii de pedeapsă sau a aruncării de la margine, jocul se va relua în mod corespunzător.

Mingea nu poate fi înlocuită în timpul jocului decât cu permisiunea arbitrului.

Decizii ale International F.A. Board

Decizia 1

În jocurile cu caracter competiţional se vor folosi numai mingile care corespund caracteristicilor tehnice minime prevazute în Legea 2.

La jocurile care se dispută în cadrul competiţiilor organizate de F.I.F.A. sau in competiţiile organizate de Confederaţii se vor folosi numai mingile marcate cu una din însemnările de mai jos:

"FIFA APPROVED"

"FIFA INSPECTED"

"INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARD"

Aceste însemnări indică faptul că mingea a fost testată oficial şi corespunde caracteristicilor tehnice prevăzute pentru categoria respectivă, în plus caracteristicilor minime prevăzute în Legea 2.

În toate celelalte jocuri mingea folosită trebuie să corespundă cerinţelor prevăzute în Legea 2.

Decizia 2

La jocurile care se dispută în cadrul competiţiilor organizate de F.I.F.A., de Confederaţii sau Asociaţiile membre, este interzisă orice fel de publicitate comerciala aplicată pe mingi. Pot figura pe mingi numai însemnele competiţiei, numele organizatorului competiţiei şi marca fabricantului mingii.