Legea 13 - Loviturile libere

Categorii de lovituri libere

Loviturile libere pot fi directe sau indirecte.

Pentru executarea unei lovituri libere directe sau indirecte, mingea trebuie să fie oprită în momentul executării loviturii, iar executantul nu trebuie să atingă mingea a doua oară înainte ca aceasta să fi fost atinsă de un alt jucător.

Lovitura liberă directă

- dacă mingea intră direct în poarta echipei adverse, se va acorda gol;

- dacă mingea este în joc şi intră direct în poarta echipei executantului, se va acorda lovitură de la colţ echipei adverse.

Lovitura liberă indirectă

Semnul convenţional al arbitrului

Arbitrul va semnaliza lovitura liberă indirectă, ridicând braţul deasupra capului. El va ţine braţul în această poziţie până la executarea loviturii libere şi până când mingea atinge un alt jucător sau iese din joc.

Mingea intră în poartă

Golul va fi acordat numai dacă mingea intră în poartă după ce a atins un alt jucător.

- dacă mingea intră direct în poarta echipei adverse, se va acorda acesteia o lovitură de la poartă;

- dacă mingea este în joc şi intră direct în poarta echipei executantului, se va acorda o lovitură de la colţ echipei adverse.

Locul executării loviturii libere

Lovitură liberă în suprafaţă de pedeapsă

Lovitură liberă directă sau indirectă în favoarea echipei în apărare:

- toţi jucătorii echipei adverse trebuie să se afle la cel uţin 9,15 m de minge;

- toţi jucătorii echipei adverse trebuie să se afle în afara suprafeţei de pedeapsă până când mingea va intra în joc;

- mingea va fi în joc atunci când este trimisă cu piciorul direct în afara suprafeţei de pedeapsă;

- lovitura liberă acordată în suprafaţa de poartă poate fi executată din orice punct al acestei suprafeţe.

Lovitură liberă indirectă în favoarea echipei atcante:

- toţi jucătorii echipei adverse trebuie să se afle la cel puţin 9,15 m de minge până când aceasta va fi în joc, cu excepţia situaţiei când ei se află pe propria linie de poartă între stâlpii porţii;

- mingea va fi în joc îndată ce a fost lovită cu piciorul şi s-a mişcat

- lovitura liberă indirectă acordată în suprafaţa de poartă trebuie să fie executată de pe linia suprafeţei de poartă care este paralelă cu linia porţii şi din punctul cel mai apropiat de locul unde s-a comis abaterea;

Lovitură liberă în afara suprafeţei de poartă

- toţi jucătorii echipei adverse trebuie să se afle la cel puţin 9,15 m de minge până când aceasta va intra în joc;

- lovitura liberă trebuie să fie executată de pe locul de unde s-a comis abaterea

- mingea va fi în joc imediat după ce a fost lovită cu piciorul şi s-a mişcat;

Abateri / Sancţiuni

Atunci când un jucător al echipei adverse nu se află la distanţă regulamentară la executarea loviturii liber

Dacă mingea nu este trimisă direct în joc de echipa în apărare, atunci când locitura liberă este executată din propria suprafaţă de pedeapsă lovitura se va repeta.

Lovitură liberă executată de un alt jucător decât portarul

Atunci când mingea este în joc şi executantul atinge mingea a doua oară (altfel decât în mod voit cu mâinile) înainte ca aceasta să fi fost atinsă de un alt jucător se va acorda o lovitură liberă indirectă echipei adverse care va fi executată de pe locul în care s-a comis greşeala.

Atunci când mingea este în joc şi executantul atinge în mod voit mingea cu mâinile înainte ca aceasta să fi fost atinsă de un alt jucător:

- se va acorda lovitură liberă directă echipei adverse care va fi executată de pe locul în care s-a comis greşeala.

- dacă greşeala a fost comisă în suprafaţa de pedeapsă a executantului se va acorda lovitură de pedeapsă.

Lovitură liberă executată de portar

Atunci când mingea este în joc şi portarul atinge (altfel decât cu mâinile) mingea a doua oară înainte ca aceasta să fi fost atinsă de un alt jucător

- se va acorda o lovitură liberă directă echipei adverse dacă greşeala s-a comis în afara suprafeţei de poartă a echipei portarului. Această lovitură va fi executată de pe locul în care s-a comis greşeala;

- dacă greşeala a fost comisă în suprafaţa de pedeapsă a echipei portarului se va acorda o lovitură liberă indirectă echipei adverse. Această lovitură va fi executată de pe locul în care s-a comis greşeala.