Legea 1 - Terenul de joc

Suprafaţa

Jocurile se pot disputa pe suprafeţe naturale sau artificiale, în conformitate cu regulamentul competeitiei respective.

Dimensiuni

Terenul de joc trebuie să fie de formă dreptunghiulară.

Lungimea liniilor de margine trebuie în toate cazurile să fie mai mare decât lungimea liniilor de poartă.

- Lungimea terenului : - cel puţin 90 m

- cel mult 120 m

- Lăţimea terenului : - cel puţin 45 m

- cel mult 90 m

Jocuri internaţionale

- Lungimea terenului : - cel puţin 100 m

- cel mult 110 m

- Lăţimea terenului : - cel puţin 64 m

- cel mult 75 m

Marcajul terenului

Terenul de joc trebuie să fie marcat cu linii. Aceste linii fac parte integrantă din suprafeţele pe care le delimitează.

Liniile de demarcaţie mai lungi se numesc linii de margine. Cele două linii mai scurte se numesc linii de poartă.

Toate liniile au o lăţime de cel mult 12 cm.

Terenul de joc va fi împărţit in două jumătăţi prin linia mediană.

Punctul de la centrul terenului va fi marcat la mijlocul liniei mediane. În jurul acestui punct se va trasa un cerc cu raza de 9,15 m.

Suprafaţa de poartă

La fiecare capăt al terenului de joc se va delimita o suprafaţă de poartă cu următoarele caracteristici:

- se vor trasa două linii perpendiculare pe linia de poartă, la 5,50 m de la partea interioară a fiecărui stâlp al porţii.

- aceste linii se vor întinde în terenul de joc pe o distanţă de 5,50 m şi vor fi unite printr-o linie trasată paralel cu linia de poartă.

- spaţiul delimitat de aceste linii şi linia de poartă se numeşte suprafaţa de poartă.

Suprafaţa de pedeapsă

La fiecare capăt al terenului de joc se va delimita o suprafaţă de pedeapsă cu următoarele caracteristici:

- se vor trasa două linii perpendiculare pe linia de poartă, la 16,50 m de la partea inferioară a fiecărui stâlp al porţii.

- aceste linii se vor întinde în terenul de joc pe o distanţă de 16,50 m şi vor fi unite printr-o linie trasată paralel cu linia de poartă.

- spaţiul delimitat de aceste linii şi linia de poartă se numeşte suprafaţa de pedeapsă.

- în interiorul fiecărei suprafeţe de pedeapsă , va fi marcat punctul loviturii de pedeapsă, la 11 m de la mijlocul liniei de poartă care uneşte stâlpii porţii şi la egală distanţă de aceşti stâlpi.

- în exteriorul fiecărei suprafeţe de pedeapsă se va trasa un arc de cerc cu raza de 9,15 m care are ca centru punctul loviturii de pedeapsă.

Steagurile

La fiecare colţ al terenului de joc, trebuie fixat un steag cu un suport neascuţit care va avea o înălţime de cel puţin 1,50 m de la pământ.

La fiecare capăt al liniei mediane poate fi fixat un steag asemănător, la cel puţin 1 m de la linia de margine, în exteriorul terenului de joc.

Arcul de cerc de la colţul terenului de joc

De la fiecare steag de colţ, se va trasa un sfert de cerc cu raza de 1 m în interiorul terenului de joc.

Porţile

Porţile trebuie fixate în centrul fiecărei linii de poartă.

Ele sunt alcătuite din doi stâlpi verticali care se vor monta la distanţă egală de steagurile de la colţ şi vor fi uniţi la vârf printr-o bară transversală.

Distanţa interioară dintre cei doi stâlpi va fi de 7,32 m , iar partea inferioară a barei transversale se va afla la 2,44 m de la pământ.

Cei doi stâlpi şi bara transversală vor avea aceeaşi lăţime şi grosime care nu trebuie să depăşească 12 cm.

Linia de poartă are aceeaşi lăţime ca şi stâlpii porţii şi bara transversală.

Pot fi montate plase fixate de porţi şi la pământ în spatele porţilor, cu condiţia ca ele să fie bine prinse pentru a nu jena portarul.

Stâlpii porţii şi bara transversală trbuie să fie de culoare albă.

Măsuri de securitate: - porţile trebuie să fie bine fixate în pământ. Porţile mobile nu pot fi folosite decât dacă corespund acestor cerinţe.

Decizii ale International F.A. Board

Decizia 1

Dacă bara transversală s-a deplasat sau s-a rupt, jocul va fi orpit până când bara va fi reparată sau aşezată la locul ei.

În cazul în care repararea nu este posibilă, jocul va fi oprit definitiv. Folosirea unei frânghii în locul barei transversale nu este permisă.

Dacă bara transversală s-a reparat jocul se va relua cu o minge de arbitru de pe locul în care se afla mingea în momentul întreruperii jocului.

Decizia 2

Stâlpii porţii şi bara transversală trebuie să fie din lemn, metal sau din alt material aprobat. Forma lor poate fi pătrată, dreptunghiulară, rotundă sau eliptică şi nu trebuie să prezinte un pericol pentru jucători.

Decizia 3

Orice fel de publicitate comercială , reală sau virtuală, este interzisă pe terenul de joc sau pe materialul care echipează terenul (inclusiv plasele porţilor şi suprafeţele pe care acestea le delimitează pe pământ), şi aceasta din momentul intrării echipelor pe teren şi până când îl părasesc la pauză, şi din momentul reîntoarcerii lor pe teren , până la finalul jocului.

În special se interzice aplicarea oricărui material publicitar pe plase, steaguri sau suporţii acestora. Nu vor putea fi fixate pe aceste echipamente obiecte care nu au nici o legatură cu fotbalul (camere de luat vederi, microfoane, etc.)

Decizia 4

Este interzis orice fel de publicitate în interiorul suprafeţei tehnice sau la mai puţin de 1 m de la linia de margine, pe pământ în exteriorul terenului de joc.

De asemenea nu este autorizată nici o formă de publicitate pe suprafaţa cuprinsă între linia de poartă şi plasele porţii.

Decizia 5

Reproducerea, reală sau virtuală de embleme ale FIFA , confederaţiilor asociaţilor membre, ligiilor, cluburilor sau ale altor asociaţii este interzisă pe terneul de joc şi pe materialele care echipează terenul (inclusiv plasele porţilor şi pe suprafeţele pe care le delimitează pe pământ) în timpul întregii durate a jocului aşa cum s-a menţionat in Decizia 3.

Decizia 6

Se poate trasa o linie în exteriorul terenului de joc la 9,15 m de la arcul de cerc de la colţul terenului, perpendiculară pe linia de poartă, pentru respectarea distanţei la executarea loviturii de la colţ.

Decizia 7

Atunci când sunt folosite suprafeţe artificiale în jocuri de competiţie între echipele reprezentative ale asociaţiilor membre ale F.I.F.A. sau în jocuri din competiţii internaţionale ale cluburilor, suprafeţele trebuie să corespundă cerinţelor Conceptului de calitate al F.I.F.A. pentru gazonul artificial sau al International Artificial Turf Standard , în afară de cazul unei derogări excepţionale acordată de F.I.F.A.

Decizia 8

Suprafaţa tehnică trebuie să corespundă normelor aprobate de International F.A. Board.